+31 (0) 88 0705 130 projecten@bodembureau.nl

Bodemonderzoek

Op het moment dat er graafwerkzaamheden in de grond uitgevoerd moeten worden bij bijvoorbeeld kabel- en leidingaanleg of verwijderingswerkzaamheden, woningbouwprojecten of bouwputrealisatie is er regelmatig sprake van verontreinigde grond. Bij zo’n situatie treedt er vaak vertraging op met de bijkomende kostenverhoging.

Bodembureau kan u helpen bij deze situatie om weer vaart te brengen in de projectuitvoering.

De start is een grondige analyse van de bodemsituatie in relatie tot de eisen en wensen van u als opdrachtgever en het bevoegd gezag. Onze medewerkers zijn snel beschikbaar voor begeleiding, advies en monstername.

Projectbegeleiding

Op het moment dat er graafwerkzaamheden in de grond uitgevoerd moeten worden bij bijvoorbeeld kabel- en leiding aanleg of verwijderingswerkzaamheden of bouwputrealisatie dient er bekend te zijn wat de kwaliteit is van de te ontgraven bodem.

Er zijn meerdere fasen te doorlopen van ontwerp tot de uitvoering van een project.

Hierbij kunnen we u ondersteunen.

Voor al uw complexe vraagstukken

Bodembureau is uw ideale business partner. Met haar multidisciplinaire team en Partners binnen de acta group hebben wij jaren ervaring in het oplossen en adviseren van complexe vraagstukken

Projectbegeleiding en uitvoering

Bij projectbegeleiding bodemsanering en uitvoering kan je denken aan:
   • Projectleiding bij bodemsanering
   • Opstellen saneringsplannen, saneringsevaluaties, BUS meldingen en BUS evaluaties
   • Onderhouden contacten met opdrachtgever, uitvoerders en bevoegd gezag
   • Coördinatie van grondstromen: aan- en afvoer (verontreinigde) grond
   • Coördinatie uitvoeren van (aanvullend) bodemonderzoek en partijkeuringen AP04

 

 • MKB, milieukundige begeleiding bij bodemsanering conform Beoordelingsrichtlijn 6000 (BRL6000), protocol 6001 door inzet eigen gecertificeerd personeel en inzet externen
 • (Zelf) indicatieve monstername doen van de bodem voor de opdrachtgever. Zo kan er binnen enkele uren tot enkele dagen een indicatie zijn van de bodemkwaliteit
 • Startwerk vergadering door veiligheidskundige (HVK/MVK)